top of page

MetroVoice Information Network

Public·15 members

Xec Av Akustik Performans PORTABLEFör MiTek är det första gången golvbjälklaget Posi-Joist används i ett sexvåningshus. Valet föll på Posi-Joist-systemet, främst på grund av utmärkta akustik- och vibrationsegenskaper. Att dessutom få ett öppet golvsystem, som underlättar dragning av ventilation och andra installationer, gjorde valet enkelt för Bill.
Xec Av Akustik Performans

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page